کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸

دختر سلطان امکان حضرت معصومه است

خواهر شاه خراسان حضرت معصومه است

 زائرین روضه اش را اى صبا از من بگو

با خبر از سر پنهان حضرت معصومه است

. کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیهاالسلام از دیدگاه معصومین علیهم السلام

:
1. امام صادق علیه السلام پیش از تولد آن حضرت فرمود: من زارها و جبت له الجنة : هر کس او را زیارت کند بهشت بر او واجب مى گردد.
2. و در حدیث دیگرى فرمود: ان زیارتها تعادل الجنة : پاداش زیارت او همسنگ بهشت است .

3. شیخ صدوق با سند صحیح از امام رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: من زارها فله الجنة : هر کس او را زیارت کند بهشت را آن اوست .

4. امام رضا علیه السلام به سعد اشعرى فرمود: من زارها عارفا بحقها فله الجنة : هر کس او را زیارت کند در حالیکه عارف به حق او باشد، بهشت از آن اوست
5.و در حدیث دیگرى فرمود: من زار المعصومة بقم کمن زارنى : هر کس حضرت معصومة را در قم زیارت کند همانند کسى است که مرا زیارت کرده باشد
6. ابن قولویه با سند صحیح از امام جواد علیه السلام روایت کرده روایت کرده که فرمود: من زار عمتى بقم فله الجنة : هر کس عمه ام را در قم زیارت کند بهشت از آن اوست .


ادامه مطلب ...
نویسنده: منصور - یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸

سلام بر دوستان امیدوارم عید برای همه شما خوش گذشته باشه وتصمیم به یک زندگی نوگرفته باشید زندگی که تحول قلبی در اون باشه

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :