کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦
حضرت یوسف (علیه السلام )
از دیدگاه خدا = نبى ، از دیدگاه پدرش = نور چشم ، از دیدگاه برادرانش = مزاحم ، از دیدگاه مسافرین = برده ، از دیدگاه شاه = مجرم ، از دیدگاه زندانى ها = تعبیر کننده خواب ، از دیدگاه زلیخا = معشوق ، از دیدگاه امت = امین ، از دیدگاه قرآن = صدیق
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :