کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - جمعه ۳ اسفند ۱۳۸٦

سلام

در مورد شهر کورائیم چه میدانید؟

درمورد تاریخش مفاخرش پیشینه اش چیزی میدانی؟

آیا از اهالی شهر کورایمی ؟

خوشحال میشم کمکم کنید

همه چیز در مورد کورایم

یادتان نرود

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :