کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧

استاد با رفتن شما صفای حوزه هم برام نمونده ای کاش بیشتر قدرتون را میدونستیم

چقدر زیبا بود محفل انس ودرست

خدایا هرکجا هست بسلامت دارش

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :