کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
 
نویسنده: منصور - چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸

سلام

 دوستانی که بهم سر میزنید ممنون این اواخر نتونستم اینو بروزش کنم در کلبه دیگرم منتظر قدوم شما عزیزهستم

مسیر عشق حتما سر بزن اینجا را کلیک کن منتظرم بیا/

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :