کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦
از حضرت رضا علیه السّلام که میفرمود: وقتى که سلیمان بوادى مورچگان رسید رئیس موران گفت: اى مورچگان همه بخانه‏هاى خود روید مبادا سلیمان و لشکریانش شما را پایمال کنند، با اینکه در هوا راه میرفتند، باد صداى آن مورچه را بگوش سلیمان رسانید آن حضرت ایستاد و دستور داد تا مورچه را بحضورش بیاورند، مأموران چون او را حاضر نمودند. آن حضرت فرمود اى مورچه مگر نمیدانى که من پیغمبرم و بکسى ظلم نمیکنم، مورچه عرضکرد میدانستم، فرمود: پس چرا مورچگان را ترسانیدى از من و لشکریانم و بایشان گفتى که بخانهایشان بروند، گفت ترسیدم که زینت (و سلطنت و سطوت) تو را به بینند و مفتون و فریفته دنیا شوند و از عبادت خدا غافل گردند (و نعمتهائى که خدا بآنها عنایت فرموده کوچک بشمارند و ناسپاسى کنند). خدایا کمکمان کن تا این زینتهای کذائی واین تجملات تو خالی واین مردمان غافل ما را غافل از شما نکند پر گشته از آهن وسنگ وسیمان وظاهر زیبا وباطن زشت در اینجاست که باید درس مورچه را بگوش گرفت وچشم بست در مال دنیا باید به پایین تر از خود نگریست ودر معنویات به بالاتر ازخود دنیا اگر خوب بود چرا به فرعون دادند چرا به قارون دادند خدایا ما را یک لحظه به خود وامگذار
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :