کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦

حضرت موسى (ع ) در مناجات خود عرضكرد: خدايا به چه جهتى امت پيغمبر آخر الزمان (ص ) را بر سائر امتها فضيلت و شرافت دادى ؟!
خداوند متعال فرمود: بواسطه ده صفت خوبى كه دارند.
عرض كرد: آن ده خصلت و خوبى كدامند كه بنى اسرائيل را به آن امر كنم كه انجام دهند؟!
پروردگار متعال فرمود: نماز و زكوة و روزه و حج و جهاد و جمعه و جماعت و قرآن و علم و عاشوراء.
حضرت موسى (ع ) فرمود: خدايا عاشورا ديگر چيست ؟!
خطاب رسيد: گريه و عزادارى و مرثيه خوانى در مصيبت فرزند مصطفى (ص ) است ، اى موسى هر كس از بندگانم كه در آن زمان گريه و عزادارى كند و بر فرزند مصطفى صلى عليه وآله مهموم و مغموم گردد، بهشت را براى او جاودان قرار دهم و هر بنده اى كه مال خود را در محبت فرزند پيغمبر(ص ) صرف نمايد از هر چه باشد از طعام و .... من به او بركت دهم و در برابر هر درهمى كه خرج كرده هفتاد برابر به او عنايت كنم . و او را عافيت دهم و او را از گناهانش مى آمرزم تا وارد بهشت شود.
قسم به عزت و جلالم هر كس كه در روز عاشورا يا در غير آن يك قطره اشك براى حسينم بريزد، ثواب صد شهيد را براى او مى نويسم .(

باشد فزون زگوهر غلطان بهاى اشگ
خلد برين نهفته بود لابلاى اشگ
اى دل بكوش سنگ جهان بشكند ترا
آرى دل شكسته بود رهنماى اشگ
نشكن بخيره قيمت اين پربها گهر
زيرا كه فوق عرش برين است جاى اشگ
يك قطره اش هزار در بسته وا كند
غافل مشو ز پنجه مشگل گشاى اشگ
هرگز كسى بقيمت او پى نميبرد
نشناخت قدر اشگ كسى جز خداى اشگ
گرگوش دل بزمزمه اشگ وا كنى
آيد همى نواى انالحق زناى اشگ
اشگ سحر به آينه دل دهد جلا
صافى دل است آنكه بداند بهاى اشگ
اشگ بصر غبار گنه ميبرد ز دل
گردد سراى دل چمن با صفاى اشگ
ما و تو قدر اشگ ندانيم اى دريغ
جان ميدهند اهل دعا از براى اشگ
رونق خدا باشگ بصر داده در جهان
گر چه ابوالبشر بنهاده بناى اشگ
((ثابت )) اگر سعادت دارين طالبى
دامن بريز از سر شفقت بپاى اشگ

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :