کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦
مرحوم آية الله آشيخ جعفر شوشترى رضوان الله تعالى عليه در كتاب خصائص الحسينه در ارتباط با گريه پيغمبر اكرم (ص ) قبل از تولد امام حسين (ع ) مى فرمايد: مسجد پيغمبر و در اينجا مرثيه خوان گاهى جبرئيل (ع ) بود، و گاهى پيغمبر (ص ) و گاهى ملك قطر زمين ، و گاهى دوازده ملك كه بصورت مختلف آمدند و مرثيه حضرت را گفتند، و گاهى همه ملائكه چنانكه در خبر است كه هيچ ملكى باقى نماند، مگر اينكه آمد و تعزيت آن حضرت را به فرزندش حسين (ع ) گفت . و اين مجالس در تحت ضبط و حصر نيامده ، و هر چه بخواهم به عدد در بياورم اين مجالس نبويّه را از حيثيت احوال ، امكنه و ازمنه و غير آن ، مى بينم ممكن نيست ، زيرا كه از تتبع اخبار چنين ظاهر مى شود كه از اول ولادت حسين (ع ) بلكه از اوّل حملش تمام مجالس پيغمبر(ص ) به مجلس مرثيه آن سرور بود.
در شب و روز، در مسجد و خانه ، و بساتين و كوچه و بازار، و سفر و حضر، در خواب و بيدارى ، گاهى خود بيان ميفرمود از براى اصحاب ، و گاهى از ملائكه استماع مى نمود، گاهى به خاطر مى آورد، پس آه مى كشيد، گاهى تصور حالات او را مى نمود. پس گاهى مى فرمود: گويا مى بينم او را كه استغاثه مى كند و كسى ياريش نمى كند، و گاهى مى فرمود: گويا مى بينم اسيران را كه بر شتران سوارند، و گاهى مى فرمود: گويا مى بينم كه سر او را هديه از براى يزيد ميبرند، پس هر كس نظر كند به آن سرو فرحناك شود، در ميان زبان و قلبش خدا مخالفت اندازد، گاهى مى فرمود: صبركن اى اباعبدالله .
چشم ما چشمه اشك است و دل ما خون است
ز حديثى كه از آن خاطره دلها خون است
چه توان بود به جز واقعه كرببلا
كه زيادش دل هر بنده و مولا خون است
تا ابد نهضت مردانه و خونين حسين
ثبت بر صفحه تاريخ جهان با خون است
هر دلى خون شود از اين غم جانسوز ولى
بيشتر از همه دلها دل زهرا خون است
چه بلا خواست كه در ساحل درياى فرات
زكران تا به كران ساحل دريا خون است
گوش تا مى شنود، زمزمه واعطشاست
چشم تا مى نگرد دامن صحرا خون است
تشنه گان را ز عطش خون دل از ديده رود
آب ناياب و بود آنچه كه پيدا خون است
ساقى تشنه لبان خفته بر آب ولى
عوض آب روان بر لب سقا خون است
وه چه زيباست رخ شبه پيمبر اما
زچه رو پرده آن صورت زيبا خون است
زدم از خون دل اين نامه جانسوز رقم

كه ((مويّد)) دلم از اين غم عظمى خون است
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :