کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

گویند: یکى از علماى بزرگ پس از پایان تحصیلات خود، در حوزه علمیه نجف اشرف ، هنگامى که مى خواست به زادگاهش برگردد، به حضور استادش براى خداحافظى رفت .
هنگام خداحافظى و جدا شدن ، به استاد عرض کرد، پند و موعظه اى به من بیاموز!
استاد به او گفت : ((بعد از تمام این زحمتها، آخرین اندرزم کلام خدا است (و آن آیه 14 سوره علق است ) این آیه را هرگز فراموش مکن ، و آن این است :
الم یعلم بان الله یرى : ((آیا انسان نمى دانست که خدا همه چیز را مى بیند))
آرى عالم ، محضر خداست ، و ما همواره باید در خاطر داشته باشیم که هر کار مى کنیم ، خدا مى بیند تا آنجا که حتى به خیانت مخفى چشمها، و به آنچه که در سینه ها مخفى است آگاه مى باشد

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :