کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٧

خون مبارک سیدالشهداء و تربت مقدس و اشک چشم گریه کنندگان بر مصائب او نور است بر مومنین و نار و آتش است بر کافرین .

 

لقطر الماء فى الاصداف درا                 و فى بطن الافاعى صار سما

 

 

یعنى آب دریا در صدفها اگر قرار بگیرد تبدیل به درّ گرانبها مى شود و اگر در شکم افعیها قرار بگیرد تبدیل به سمّ مار و افعى مى شود. حال مَثَل خون مقدس حسین (ع ) مانند همان قطره آب است که اگر بر چشم کور و نابینا و دست و پاى فلج و شَل دختر یهودى بچکد موجب بینایى و شفاى او مى گردد و اگر همان خون مقدس بر ران نحس نجس و پلید عنید ابن زیاد مى چکد سوراخ مى کند و به زمین فرود مى رود و ران آن کافر را متعفّن مى کند.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :