کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٧

در قرآن تمثیل هاى فراوانى ذکر شده است از جمله : تمثیل انفاق در راه خدا به دانه پر برکت .

 تمثیل زندگانى دنیا به بازى وسرگرمى

 تمثیل اعمال کافران به خاکستر در برابر باد.

 تمثیل حق وباطل به آب زلال وکف روى آب

 تمثیل عالم بى عمل به حیوان

 تمثیل افراد بى ایمان به چهارپایان

 تشبیه منافقان به چوبهاى خشک

 در اینجا به سه نمونه از آن اشاره مى کنیم :

1. تمثیل روشن براى بیان ضعفها

قرآن مى فرماید: یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللّه لن یخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له و ان یسلبهم الذباب شیئا لایستنقذوه منه ضعف الطالب و المطلوب ما قد روا اللّه حق قدره ان اللّه لقوى عزیز

 اى مردم ! مثلى زده شده است ، به آن گوش فرا دهید؛ کسانى را که غیر از خدا مى خوانید هرگز نمى توانند مگسى بیافرینند، هر چند براى این کار دست به دست هم دهند، و هرگاه چیزى از آن ها برباید نمى توانند آن را باز پس  بگیرند. هم این طلب کنندگان ناتوانند و هم آن مطلوبان (هم این عابدان و هم آن معبودان ) آن ها خدا را آن گونه که باید بشناسند نشناختند خداوند قوى و شکست ناپذیر است .

2. تمثیل گویایى براى غیبت کردن

قرآن کریم براى این که مردم را از غیبت کردن برحذر دارد و قبح و زشتى این عمل را کاملاً مجسّم سازد آن را در ضمن یک مثال گویا بیان مى کند و مى فرماید آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد ایحبّ احدکم ان یاءکل لحم اخیه میتا به یقین همه شما از این امر کراهت دارید فکر هتموه تعبیر به (مرده ) به خاطر آن است که غیبت در غیاب افراد صورت مى گیرد و آنان همچون مردگان قادر بر دفاع از خویشتن نیستند.

3. مثال جالب براى مقام والاى مجاهدان

خداوند براى مقام و منزلت مجاهدان در راهش ، مثالى جالب ذکر مى کند، به این صورت که خود را خریدار و مؤمنان را فروشنده معرفى کرده ، مى گوید: خداوند از مؤمنان جان ها و اموالشان را خریدارى مى کند و در برابر این متاع ، به آنها بهشت مى دهد ان اللّه اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه و چون در هر معامله اى در حقیقت پنج رکن اساسى وجود دارد که عبارتند از: خریدار، فروشنده ، متاع ، قیمت و سند معامله خداوند در این آیه به تمام ارکان آن اشاره نموده ، خود را (خریدار) و مؤمنان را (فروشنده ) و جان ها و اموال را (متاع ) و بهشت را (ثمن و قیمت ) براى این معامله قرار داده و به دنبال آن به (اسناد) معتبر و محکم این معامله که پنجمین رکن است اشاره کرده ، مى فرماید: این وعده حقى است بر عهده خداوند که در سه کتاب آسمانى (تورات ، انجیل ، قرآن ) آمده است . وعدا علیه حقا فى التوراة و الانجیل و القرآن

تمثیل در روایات

1. مَثَل مؤمن : قال الکاظم علیه السلام : المؤمن کمثل کفتى المیزان کلما زید فى ایمانه زید فى بلائه

 مؤمن همانند دو کفه ترازوست ، هر اندازه در ایمانش فزونى باشد در گرفتاریش فزونى است .

قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله : مثل المؤمن کمثل الارض منافعهم منها و اذا هم علیها

 مثل مؤمن همانند زمین است ، منافع و سودهاى مردم از آن است و آزار و اذیت مردم بر آن .

2 مثل مؤمنان در محبت

: قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله : مثل المؤمنین فى توادّهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى

 مثل مؤمنین در دوستى و رحمت و عطوفت ورزیدن به یکدیگر، همانند یک پیکر است هنگامى که عضوى از آن به درد آید سایر اعضا گرفتارى بیدارى و تب پیدا مى کنند.

3. مثل اهل بیت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله

: قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله : مثل اهل بیتى کمثل سفینة نوح من رکبها نجا و من تخلّف عنها غرق

 مثل اهل بیت من همانند کشتى نوح است ، هر کس بر آن سوار شود نجات یابد و هر که تخلف ورزد غرق گردد.

4. مثل عالم بى عمل

: قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله : مثل من یعلّم الناس ‍ الخیر و ینسى نفسه کمثل المصباح الذى یضیئ للناس و یحرق نفسه

 مثل کسى که به مردم خیر و خوبى بیاموزد و خود را فراموش کند، همانند چراغ است که براى مردم نور و روشنایى بخشد و خود بسوزد.

5. مثل همنشین صالح

: قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله : مثل الجلیس ‍ الصالح مثل العطّار ان لم یعطک من عطر اصابک من ریحه

 مثل همنشین شایسته چون عطرفروش است اگر از عطرش به تو نبخشد، از بوى عطرش ‍ بهره مند شوى .

6. مثل دانشمندان

: قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله : ان مثل العلماء فى الارض کمثل النجوم فى السماء یهتدى بها فى ظلمات البرّ و البحر

 همانا مثل دانشمندان در زمین ، مانند ستارگان آسمان است که در تاریکى ها خشکى و دریا به وسیله آن ها هدایت حاصل مى شود.

7. مثل برادر دینى :

 مثل الاخوین مثل الیدین تغسل احدهما الاخرى

دو برادر (دینى ) همچون دو دست باشند که یکى دیگرى را بشوید.

8. مثل حریص به دنیا:

 قال الباقر علیه السلام : مثل الحریص على الدنیا مثل دودة القزّ کلما ازدادت من القزّ على نفسها لفّا کان ابعد لها من الخروج حتى تموت غمّا

مثل حریص بر دنیا همانند کرم ابریشم است که هر اندازه بر اطراف خود تار بتند او را از بیرون آمدن باز دارد تا از روى اندوه بسیار بمیرد.

9. مثل نمازهاى پنج گانه

: قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله : مثل الصلوات الخمس کمثل نهر جار عذب على باب احدکم یغسل فیه کلّ یوم خمس مرّات فما یبقى ذلک من الدّنس

 مثل نمازهاى پنجگانه همچون نهرى است که آب گواراى آن بر جلو در خانه یکى از شما جارى باشد و هر روز پنج مرتبه خود را در آن بشوید و هیچ آلودگى از وى به جاى نماند.

10. مثل تعلیم علم در کودکى

: قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله : مثل الذى یتعلّم فى صغره کالنقش فى الحجر و مثل الذى یتعلّم فى کبره کالذى یکتب على الماء

 مثل کسى که در کودکى علم فرا گیرد، چون نقش بر روى سنگ باشد و کسى که در بزرگى دانش آموزد همچون نوشتن بر آب باشد

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :