کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - یکشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٦

انقلاب اسلامی زیباترین هدیه الهی بود که در زمانی بوقوع پیوست که همه تشنه دین بودند وعاشق خدمت ومنتظر امنیت و....

دنیای خواستند بسازندکه تابلوی از دولت یار باشد وساختند باش تا دولت صبحش بدمد این همه لطف از سحر است

هر کس در زمان خود وظیفه ای دارد واصل عمل به وظیفه کردن است واین اصل برگرفته از عاشوراست

حال سوال این است که ما چقدر توانستیم به وظیفه خود عمل کنیم؟

واقعا عمل به وظیفه میکنیم؟

زمان ما مگر چه زمانی است ؟

نه اینکه تاریخ تکرار میشود

باید زینبی بود مثل امام سجاد وکاروان کربلا وباید ساخت وگفت وحرکت کرد و...

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :