کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧

امروز روز 8شوال مصادف با 17مهر 1387

سالروز تخریب قبور ائمه بقیع(علیهم السلام)در سال 1344هجری قمری بدست وهابیون افراطی

علاوه بر این قبور قبر منسوب به فاطمه زهرا(علیها السلام)

قبر مطهر فاطمه بنت اسد مادر امیر المؤمنین(علیه السلام)

قبر مطهر ام البنین

وقبر ابراهیم پسر رسول خدا

واسماعیل فرزند امام صادق

 وقبر دختران رسول خدا

وحلیمه دایه ومرضعه رسول خدا

قبور شهدای زمان پیامبر

راستی چرا اینطور شقاوت بخرج دادند وچرا این کار را کردند ؟

دکتر حسام عماد نجات یافته از فرقه منحرف وهابیت مطرح کرد: وهابیت قرابت زیادی به کمونیسم دارد

اشاره :دکتر حسام عماد شخصیت عربستانی است که به قول خود او نجات یافته از فرقه ضاله وهابیت می باشد. او مدتی در کیش وهابیت بوده اما با مطالعه کتاب سید قطب به انحرافی بودن این فرقه پی می برد و در نهایت با مطالعه کتاب شیخ صدوق به مذهب شیعه اثنی عشری روی می آورد. او در سخنرانی که در جلسه هفتگی انصار حزب الله داشت به تبیین ماهیت وعقاید وهابیون پرداخت که در ادامه گزارش سخنرانی وی را ازنظر می گذرانید .
    پیش بینی که غلط از آب درآمد
    دکتر حسام عماد درابتدا به پیش بینی وهابیون از آینده حمله به قبور بقیع اشاره می کند ومی گوید:
    وهابیون فکر می کردند می توانند با تخریب قبور و بارگاه مطهر ائمه بقیع (ع) یاد وخاطره و محبت آنان را از جان ودل مردم بیرون کنند. آنان فکر می کردند می توانند نورالله را اخفا کنند. خداوند متعال از این افراد به لوکره الکافرون ولوکره المشرکون یاد کرده است. به تعبیر قرآن یاد ومحبت اهل بیت(ع) همواره باقی خواهد ماند حتی اگر مشرکان بخواهند نورانیت اهل بیت(ع) را در دنیا خاموش کنند. وی در ادامه می افزاید: تخریب قبور ائمه بقیع(ع) نمونه ای از تلاش مشرکان برای خاموش کردن ونابود کردن نورانیت اهل بیت(ع) بود اما آنان هرگز به هدف خود نرسیدند وقرآن هم همین نتیجه را پیش بینی کرده است. حسام عماد می گوید: آمارها ونتایج مطالعات من نشان می دهد که از زمان تخریب این قبور تا به امروز نه تنها از محبت مردم نسبت به اهل بیت(ع) کاسته نشده بلکه فزونی یافته است.
    مظلومیت اهل بیت(ع) درکنار محبت مردم به آ نان
    دکتر حسام عماد به یک بحث روانشناسی در خصوص محبت مردم به اهل بیت(ع) اشاره می کند و می گوید: انسان اگر به یک انسان قدسی وآسمانی علاقه داشته باشد ودر کنارآن مظلومیت انسان آسمانی هم اضافه شود محبت به این انسان صد چندان می شود . طبیعتا هرگاه انسان عاشق یک انسان آسمانی می شود وبعد می بیند که این انسان آسمانی مظلوم واقع شده است علاقه اش افزایش بسیار پیدا می کند. وی درادامه سخنان خود به نقل ازیک روانشناس سنی مذهب گفت: اگر مظلومیت اهل بیت(ع) نبود شاید مردم آنقدر که امروز آنان را دوست دارند آن موقع دوست نمی داشتند لذا رابطه معنی دار میان عشق به اهل بیت(ع) و مظلومیت آنان وجود دارد. وی علت اصلی تخریب قبور اهل بیت(ع) را دشمنی با اهل بیت(ع)دانست وگفت: تخریب قبور اهل بیت (ع) ناشی از کینه دشمنان با ائمه (ع) است، حتی نخبگان آنان در دانشگاه ها به دشمنی با اهل بیت(ع) می پردازند . وی افزود: شما در دانشگاه های مدینه ، نجد، ریاض وامثالهم پایان نامه های متعددی در طعنه زدن به شخصیت امام علی(ع) ،توهین به امام حسین و توهین به حضرت زهرا(س) می بینید که تدوین کرده اند. وی در اثبات انحراف فکری وهابیون گفت: شما ببیند که در زمان حکومت عباسیان که قبور ائمه(ع) تخریب می شود موضوع شرک مطرح نبوده است .آنها دراین اواخر شرک را بهانه دشمنی با اهل بیت (ع) قرار داده اند، آنها در کتاب هایشان به طرق مختلف به اهل بیت(ع) توهین می کنند و آنان رامشرک قلمداد می کنند.
    نویسنده یکی از این کتابها می نویسد که علت ایجاد فتنه در اسلام فاطمه (س) بوده است زیرا وی به جای آنکه با خلیفه مسلمین بیعت کند علیه او قیام کرده است واین مخالفت باعث شده است که تفکر مخالفت با خلفا وبزرگان اسلام در درون حسین(ع) کاشته شود و او نیز علیه خلیفه زمان خود قیام کند. حسام عماد می گوید: این نویسنده قیام امام حسین(ع) علیه یزید را باعث عقب ماندگی جهان اسلام معرفی کرده است . آنها معتقدند که اگر اهل بیت(ع) نبودند هم اکنون اسلام در دایره وسیعی گسترش پیدا کرده بود.
    دکتر حسام عماد یکی دیگر از اعتقادات انحرافی وهابیون را بزرگنمایی دروغین شخصیت شیخ محمد عبدالوهاب دانست. وی گفت درمدارس وهابی، مساجد آنان ،روزنامه ها، رسانه ها، کتاب های درسی و...آنقدر به بزرگنمایی شخصیت عبدالوهاب پرداخته اندکه گویا او شخص اول جهان اسلام است. وی به مقایسه مداوم شخصیت پیامبر (ص) وعبدالوهاب توسط وهابیون اشاره کرد وگفت: هنگامی که ما زندگی شیخ عبدالوهاب را در مدارس میخواندیم می دیدیم که در همه متون نوعی مقایسه بین دو شخصیت وجود دارد، یک شخصیت محمدبن عبدالله (ص) ودیگری محمدعبدالوهاب . اگر به کتب وهابیون درمدارس و دانشگاه ها توجه کنید می بینید که می گویند زمانی که پیامبر اسلام (ص) مبعوث شد دنیا غرق درشرک بوده است ، همچنین زمانی که محمد عبدالوهاب به دنیا آمده نیز جهان غرق در شرک بوده است . وی در ادامه گفت: آنها از همان کودکی به گونه ای به بچه ها آموزش می دهند که همواره دو شخصیت پیامبر اسلام (ص) و محمد عبدالوهاب را درکنار هم مجسم کنند و به آنها بقبولانند که تنها دو شخصیت در اسلام هستند که بیشترین اهمیت را دارند یکی محمدبن عبدالله (ص) و دیگری محمدعبدالوهاب . دکتر عماد افزود : شما اگر به کتاب سیره محمد عبدالوهاب نگاهی بیندازید ، درمقدمه این کتاب می بینیدکه نویسنده یک مقایسه ای را میان دو شخصیت مسلمان که یکی پیامبر اسلام(ص) است ودیگری محمدعبدالوهاب انجام می دهد. حتی آنان در مقایسه های خود گاهی مقام محمدعبدالوهاب را ازپیامبر اسلام(ص) نیز بالاتر می بردند و افتخارات او رابیش از افتخارات پیامبر(ص) عنوان کردند.
    به طور مثال می گفتند جنگ های عبدالوهاب بیش از جنگ های پیامبر (ص) بوده است ، ویا می گفتند که پیامبر(ص) 10 سال با شیطان جنگیده است اما محمد عبدالوهاب 20 سال با مشرکین جنگیده است ویا درجای دیگری می گفتند که مشرکان زمان محمدعبدالوهاب ملعون تر از مشرکان زمان حضرت پیامبر(ص) بوده اند.
    حکم شرک و اعدام برای مخالفان محمد عبدالوهاب
    دکتر حسام عماد می گوید: یکی دیگر از انحرافات فکری این فرقه این است که مخالفان محمدعبدالوهاب را مشرک و محکوم به اعدام می دانند. برادر عبدالوهاب یعنی سلیمان عبدالوهاب را می خواستند به جرم مخالفت با برادرش اعدام کنند .روز اعدام یک نفر از میان جمعیت گفت: حضرت پیامبر(ص) مخالفان خود را اعدام نکرد پس سلیمان را هم نباید اعدام کرد. در اینجا هم شما نوعی مقایسه بین محمد عبدالوهاب با پیامبر(ص) را می بینید . در فرهنگ وهابیت مخالفت با محمد عبدالوهاب دشمنی با پیامبر خدا(ص) است وهیچ گونه تفکیک و تفاوتی میان این دو شخصیت قائل نیستند . از نظر آنان هم محمد عبدالوهاب و هم پیامبر اسلام (ص) برای ایجاد توحید و جنگ با مشرکان به دنیا آمده اند.
    تعبیراتی که برای معرفی محمد عبدالوهاب به کار برده اند
    وهابیون بر این اعتقاد هستند که امت پیامبر اسلام (ص) به شخصیت محمدعبدالوهاب درمقابل همه امت های دیگر افتخار می کند از او تحت عنوان شیخ وجود یاد می کنند.
    درخصوص کتاب توحیدعبدالوهاب
    وهابیون می گویند هرگونه کتاب توحیدی که از قرن چهارم هجری به بعد نوشته شده عین شرک است. این شخصیت رها یافته از وهابیت می گوید:
    یعنی کتاب های توحید فخرالدین رازی، طبری، سیدقطب، تفسیر آیات توحیدی المیزان آیت الله طباطبایی (ره) عین شرک است. و به تقسیم بندی آنان از انسان ها اشاره کرد و گفت: آنها انسان ها را به دو گروه تقسیم می کنند. گروه اول معتقد به فهمیدن آیات توحیدی قرآن براساس تفسیر شیخ محمد عبدالوهاب هستند و اینها مسلمانند اما گروه دوم کسانی هستند که آیات توحیدی قرآن را براساس تفسیری غیر از تفسیر محمدعبدالوهاب می فهمند که کافر و مشرکند لذا یا باید توبه کنند یا اعدام شوند.
    مقایسه نامه های پیامبر (ص) با نامه های محمد عبدالوهاب
    دکتر حسام عماد در این خصوص می گوید: مقایسه دیگری که وهابیون بین پیامبر (ص) و محمد عبدالوهاب انجام می دانند مقایسه نامه های پیامبر (ص) به سران کافر کشورهایی مثل ایران، روم، یمن و ... و نامه های محمد عبدالوهاب به سران کشورهای اسلامی است. در حالی که نامه های عبدالوهاب به علما و مفتیان جهان اسلام بوده و نه سران کافر. اگرچه محمد عبدالوهاب در طول زندگی خود ادعای پیامبری نکرد اما او این روحیه را داشت که خود را پیامبر بداند. وی به یک داستان اشاره و می گوید: روزی برادرش سلیمان به او می گوید ارکان اسلام چندتاست. او می گوید: اسلام 5 رکن دارد اما سلیمان به او می گوید: 6 رکن دارد. عبدالوهاب به او می گوید: چرا می گویی 6 رکن. سلیمان گفت: خود شما هم به یک رکن تبدیل شده اید به طوری که اگر کسی شما را قبول نداشته باشد کافر می شود. حسام عماد در ادامه سخنان خود می گوید: یکی دیگر از افتخارات عبدالوهاب حرکت در میدان جنگ علیه کفار است جالب است که همه جنگ های او در سرزمین های اسلامی بود و از شبه جزیره عرب بیرون نرفته است.
    کمونیسم و وهابیت:
    دکتر حسام عماد به شباهت زیاد کمونیسم و وهابیت اشاره می کند و می گوید:
    یکی از ویژگی های فرقه وهابیت این است که قرابت زیادی به کمونیسم دارد. به دلیل همین نزدیکی است که جوانان وهابی خیلی زود به دام کمونیسم می افتند و در میان آنان رواج زیادی دارد. بارزترین وجهه مشترک این دو عدم اعتقاد به معنویت است. من یک دوست شیعه دوازده امامی دارم که او می گفت من در ابتدا کمونیست بودم، سپس وهابی شدم و بعد از 2 سال شیعه شدم. من در ملاقاتی که با او داشتم از او پرسیدم که چه شد شما از کمونیسم به وهابیت گرایش پیدا کردید؟ او گفت من کمونیست بودم ودورترین مکتب از خدا و معنویت کمونیسم است. من وقتی عقاید وهابیت را خواندم متوجه شدم که خیلی به عقاید کمونیسم نزدیک است. در هر دو مکتب هیچ گونه اعتقادی به عالم غیب و روحانیت وجود ندارد.
    اثرگذاری سیدقطب در حسام عماد
    وی معتقد است سیدقطب بیشترین اثر را در رهایی او از وهابیت داشته است و باعث شد که او از توحید وهابیت به توحید شیعه گرایش پیدا کند. وی می گوید: البته ایشان (سیدقطب) اعتقاد کامل به توحید شیعه ندارد اما خیلی به توحید شیعه نزدیک شده است. محمد عبدالوهاب اصرار داشت که توحید او توحید عبودیت است اما سیدقطب اصرار داشت که توحید پیامبران توحید ربوبیت است. دلیل سیدقطب هم اصرار حضرت ابراهیم (ع) در دعا بر کلمه ربنا بود. هم اکنون توحید سیدقطب باعث شده است که ایشان پس از نگارش توحید خود بلافاصله توسط عبدالناصر در سال 1966 اعدام شود. ولی توحید محمد عبدالوهاب باعث شده ارتباط عمیق میان حاکمان آل سعود وعالمان درباری برقرار شود اما توحید سیدقطب باعث تفکیک میان حکومت های ظالم و رهبران دروغین و عالمان معتقد به عنوان توحید واقعی شده است. حسام عماد در ادامه می گوید: پس از آنکه کتاب توحید سیدقطب در عربستان منتشر شد مردم بلافاصله علیه آل سعود قیام کردند. توحید سیدقطب در عربستان به عنوان توحید انقلابی مطرح است و توحید شیخ محمد عبدالوهاب به عنوان توحید درباری ساخته می شود. اگر کسی توحید محمد عبدالوهاب را مطالعه می کرد شیفته حاکمان می شود حال می خواهد این حاکمان آل سعود باشند یا صدام یا عبدالناصر. در جهان عرب کتاب توحید سیدقطب درست در مقابل توحید محمد عبدالوهاب است و اگر کسی این کتاب را بخواند محکوم به اعدام می شود. وی افزود: خود من وقتی کتاب توحید سیدقطب را خواندم از وهابیت فاصله گرفتم و پس از آن به کتاب توحید شیخ صدوق رسیدم. سیدقطب می گوید: من با مطالعاتی که در قرآن داشتم و با مطالعه ای که در تاریخ داشتم هرگز ندیدم که پیامبران برای نابودی قبور گذشتگان فرمانی از سوی خداوند گرفته باشند. قبل از آمدن پیامبران قبور و آرامگاه ها وجود داشته اند اما توسط پیامبران ویران نشده اند. مثلاحضرت موسی (ع) وقتی از سوی خداوند به پیامبری برگزیده می شود اولین دستوری که می گیرد این است که به سوی فرعون حرکت کند نه به سوی تخریب قبور و آرامگاه های گذشتگان.

  ر
نویسنده: گزارش از عباس خسروانی

وزنامه رسالت >
شماره 6278 6/8/86 > صفحه 7 (حرف امروز ) > متن

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1508920قبور بقیع قبل از تخریب

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :