کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٧

خدایا ماها گنه کار ومانده در خاکیم گنه ماست که ما را خاک نشین کرده در دنیایی که پر از هیاهو است دنیای که پر از تزویر وریا کاری است چه باید کرد چگونه رفتار باید کرد باید رفت اما به کجا با کی ؟چگونه؟چرا درراهیم وراه را بلد نیستیم؟

چرا غافلیم اما بیدار نمیشویم

چرا اینقدر مغرور شدیم

مگر ما زخاک نبودیم

به خاک بر میگردیم

بیایید با خدا آشتی کنیم

خدایی که همه میشناسیم

خدایی که دوستمان دارد....

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :