کورایم
یکی درد ویکی درمان پسندد یکی وصل ویکی هجران پسندد من از درمان ودردو وصل وهجران پسندم آنچه را جانان پسندد
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: منصور - جمعه ٢٦ بهمن ۱۳۸٦
مناطق و محل اسکان انبیاء
حضرت آدم : منطقه جزیره العرب (مکه یا جده ).
حضرت ادریس : شهر بابل در عراق .
حضرت نوح : در عراق منطقه جنوبى آن .
حضرت هود: پیامبر قوم عاد در احقاف (منطقه اى در جنوب عربستان ، شمال یمن ).
حضرت صالح : پیامبر قوم ثمود در منطقه الحجر یا مدائن الصالح تقریبا در شمال غرب عربستان و شمال شرق دریاى سرخ .
حضرت ابراهیم : پیامبر قوم کلدانیان در شهر اءور عراق تقریبا در شمال شرقى بصره فعلى .
حضرت لوط: پیامبر قوم لوط در شهر سدوم شام که الان در اردن در جنوب دریاچه لوط واقع شده است .
حضرت اسماعیل : پیامبر عمالقه و قبایل یمن ، مکه و اطراف آن .
حضرت اسحاق : پیامبر قوم کنعانیون ، شهر الخلیل در فلسطین که امروزه به همان نام است .
حضرت یعقوب : پیامبر بنى اسرائیل ، در شام همان منطقه الخلیل .
حضرت یوسف : پیامبر بنى اسرائیل ، در مصر.
حضرت شعیب : پیامبر قوم مدین و اصحاب الایکة ، در شهر مدین در منتهى الیه دریاى سرخ .
حضرت ایوب : پیامبر قوم العموریون ، شهر حواران در شام در جنوب دمشق .
حضرت ذوالکفل : پیامبر قوم العموریون ، شهر دمشق و اطراف آن .
حضرت الیاس : قوم فینیقیون ، شهر بعلبک در شام و لبنان امروزى .
حضرت الیسع : قوم بنى اسرائیل ، شهر بانیاس در شام ، تقریبا شمال غربى دریاى مدیترانه .
حضرت یونس : قوم آشوریون ، شهر نینوا در عراق در غرب موصل .
حضرت سلیمان و زکریا و یحیى و عیسى : قوم بنى اسرائیل ، فلسطین
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :