انسانهای متفاوت

سؤال: چرا خداوند انسان ها را متفاوت آفریده و آیا این تفاوت ها ظلم نیست ؟
پاسخ : یک دانشمند که کتاب یا مقاله ای می نویسد ، حروف متفاوتی را در کنار هم قرار می دهد تا مقاله اش شود ، اما اگر تمام صفحات را تنها از یک حرف پر کند ، دیگر آن مقاله نمی شود و مفهومی نخواهد داشت .
تفاوت حروف ظلم نیست ، اگر شما کلمه «ادب» را نوشتید ، در این کلمه حرف «الف» عمودی و حرف«ب» افقی و حرف «د» خمیده است که ترکیب آن یک کلمه معنادار می سازد . هیچ یک از این حروف حق ندارد به نویسنده اعتراض کند و مثلاً «الف» بگوید : چرا من ایستاده ام ؟ «ب» بگوید : چرا من خوابیده ام ؟ و «د» بگوید : چرا من خمیده ام ؟ زیرا ظلم در جایی است که مثلاً حرف «د» قبلاً خمیده نبوده و ما کمر او را خم کرده باشیم و یا از حرف «د» صدای دیگری توقع داشته باشیم .
اما اگر از آغاز ، «د» را خمیده خلق کردیم و از آن انتظار صدای خودش را داشتیم ، ظلمی در کار نیست .
چنانکه اگر یک قالی بزرگ را با چاقو تکه تکه کنیم و آن را به صورت چند قالیچه کوچک در آوریم ، ظلم است ،چون بزرگی را از او گرفتیم و کوچکش کرده ایم . اما اگر از آغاز قالیچه های کوچکی یافتیم ، اینجا ظلمی صورت نگرفته است ، چون کمالی را از آن نگرفته ایم .
هیچ کس به مدیران کارخانه های چینی سازی که ظروف کوچک و بزرگ و متفاوتی را تولید می کنند ، ظالم نمی گوید ، چون هیچ ظرفی از اول نبوده و از خود کمالی نداشته تا کمالش گرفته و به اوظلمی شده باشد .
تفاوت انسان ها در خلقت نیز بر اساس حکمت الهی است ، نه آنکه ظلم به کسی باشد ، زیرا از هر کس به همان مقدار که به او داده شده ، انتظار می رود نه بیشتر .

/ 0 نظر / 28 بازدید